dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
 TT Họ và tên   Năm sinh   Chức Vụ   Trình độ  CM Ghi chú 
 1

 Dương Văn Cảnh

 1958  Hiệu trưởng  Đại học  
 2  Nguyễn Hữu Tuấn  17/05/1976  P. Hiệu trưởng  Đại học  
 3  Bùi Thế Truyền  1963  TPT Đội THSP  
 4  Bùi Tấn Khoa  1968  CT CĐCS  Đại học  
 5  Nguyễn Ngọc Quí  1971  TKHĐ  Đại học  
 6  Phạm Công Minh  1971  Thủ Quỹ  Đại học  
 7  Võ Văn Liếp  1968  TB_TV  Cao đẳng  
 8  Nguyễn Văn To  1968  Giáo viên  Cao đẳng  
 9 Ngô Thị Kim Thùy  1969  Giáo viên  Đại học  
 10  Võ Thị Kim  1976  Giáo viên  Đại học  
 11  Trần Thị Mỹ  1968  Giáo viên  Đại học  
 12  Nguyễn Thị Mộng Hồ  1978  Giáo viên  Cao đẳng  
 13  Nguyễn Thanh Phong  1971  Giáo viên  Đại học  
 14  Phạm Văn Tung  1975  Giáo viên  Cao đẳng  
 15  Hồ Đức Dũng  1974  Giáo viên  Đại học  
 16  Phạm Thị Hồng Loan  1971 Giáo viên  Đại học  
 17  Đỗ Thị Cẩm Vân  1958  Giáo viên  THSP  
 18  Phan Văn Đực  1966  Giáo viên  Đại học  
 19  Nguyễn Văn Sử  1972  Giáo viên  Đại học  
 20  Nguyễn Hùng Cường  1971  Giáo viên  THSP  
 21  Phạm Văn Hưởng  1968  Giáo viên  cao đẳng  
 22  Huỳnh Văn Đạnh  1974  Giáo viên  Đại học  
 23  Nguyễn Văn Ngùn  1971  Giáo viên Đại học   
 24  Bùi Trí Trung  1985  Y tế học đường  Trung cấp  
 25  Bùi Thị Ngọc Cam  1986  Kế toán  Trung cấp